Blog Image

Hydrodoe 2009

Spetterend

Hé spetters komen jullie allemaal bij mij op bezoek ? Cool !

spel : “Moord in de poel”

Hoofdredactie Posted on Sun, April 19, 2009 12:25

Op dinsdagvoormiddag 28 april zullen de leerlingen van het vijfde leerjaar deelnemen aan het spel : “Moord in de poel”

Moord in de poel is een spannend, actief en leerrijk natuurspel rond het leven in en rond een poel.

Aan de hand van wateranalyses, waterdiertjesonderzoek en andere activiteiten in en rond een poel, zullen onze “speurneuzen” hun best doen om het “moordmysterie” te ontrafelen.

Spelenderwijs ontdekken de kinderen het waterleven.

Aan het hoofd van het onderzoek staat een ervaren spelbegeleider, de “commissaris”.

Volgende elementen komen tijdens het spel aan bod :

§ waterplanten en waterdieren

§ relaties tussen de waterorganismen

§ kwalitatieve en kwantitatieve proeven

§ omgevingsfactoren

De kostprijs voor deze activiteit bedraagt 1.5 euro en zal via facturatie worden verrekend.

Deze activiteit gaat door in het natuurgebied Oude Zuun.

We zullen ons per fiets te verplaatsen.

Mogen we er dan ook op rekenen dat je fiets tip top in orde is ?

Vergeet ook zeker je fietshelm en je fietsslot niet !

Wat hebben jullie nodig ?

§ je fiets

§ een fietshelm

§ een fietsslot

§ een rugzakje met daarin : een drankje, laarzen en eventueel regenkledijlevend verkeersparrk

Hoofdredactie Posted on Sun, April 19, 2009 12:21

Op maandag 27 april nemen de leerlingen van de vijfde klas deel aan een “Levend verkeerspark”.

Ze krijgen eerst een verklaring van de belangrijkste verkeersborden.

Daarna volgt ook een fietscontrole.

Vervolgens zullen ze onder begeleiding van de politie een uitgestippelde weg afleggen in de omgeving van de school.

Hierbij moeten ze rekening houden met de verkeersreglementen en verkeersborden.

De kinderen worden op volgende punten beoordeeld :

  • de verkeersregels strikt toepassen zodat ze zichzelf en de anderen beschermen.
  • elementaire verkeersregels toepassen.
  • gebruik maken van de voorzieningen op de openbare weg om zich als fietser te verplaatsen
  • er rekening mee houden dat personen en voertuigen een eigen plaats hebben in het verkeer
  • anticiperen op mogelijk gevaar en begrip tonen voor andere weggebruikers
  • de aanwijzingen van politie begrijpen en naleven
  • de verkeerstekens, -borden en –regels voor voetgangers en fietsers kennen en kunnen naleven om zich veilig te verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route

Doorlopend worden ook behendigheidsoefeningen geoefend en getest.

Ook in het leerplan wereldoriëntatie gaat de nodige aandacht naar “de verkeersregels”.

De deelname aan het levend verkeerspark maakt hier dan ook deel van uit.

Deze activiteiten duren een hele dag.

Tijdens de middagpauze zal iedereen ook kunnen deelnemen aan een quiz.

Zorg er dus zeker voor dat jullie fietsen volledig in orde zijn !

Fietsen die niet in orde zijn, kunnen niet gebruikt worden en dus is ook deelname uitgesloten !

Dit zou heel jammer zijn want aan deze deelname zijn prijzen verbonden.

Er wordt een prijs overhandigd aan de beste leerling uit elke klas.

De winnende klas mag ook een heel jaar trotse bezitter zijn van de wisselbeker.

Even samengevat :

Op maandag 27 april …

§ breng je je fiets mee, op en top in orde.

§ laat je je schooltas thuis

§ breng je een rugzakje mee met daarin :

een lunchpakket

voldoende drank

eventueel regenkledij

§ zet je een fietshelm op

§ denk je aan hoffelijkheid in het verkeer, beleefdheid,…